Sand | 2010

Sand | 2010

 

De wereld ligt onder je voeten; zand is het meest eenvoudige en vanzelfsprekende ruwe materiaal dat we allemaal kennen. Als je de weg die een zandkorrel aflegt in kaart brengt, sta je paf. De verbanden die het volgen van zand blootlegt, tonen de diepere lagen van ons bestaan. Tegelijkertijd is er niets leukers dan spelen in een berg met zand. Beleef het verslag van de zoektocht naar zand in Europa en de manier waarop dit materiaal in zijn toepassing zowel vergankelijkheid als eeuwigheidswaarde kan uitstralen.

Sand journeyThe world lies beneath your feet; sand is the simplest and most obvious raw material that we know. Following the route a grain of sand travels, makes your heart skip a beat. The connections unravelled by such a quest show the deeper layers of our existence. At the same time, nothing is more fun than to play in a heap of sand. Experience the account of an expedition for sand in Europe and the ways in which this material can in its applications exude transience as well as a sense of eternity. -