News

Oct 19, 2013

MONNIKENWERK

Oct 23, 2012

Curious Minds

Nov 3, 2011

Zuiderzeemuseum Nijver l heden

27 mei 2011 t/m 12 feb 2012

Ambachten zijn springlevend
Als onderdeel van het Jaar van het Doen organiseert het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen de tentoonstelling NIJVER|heden, de evolutie van ambachten. Gastcuratoren Rianne Makkink en Jurgen Bey (Studio Makkink & Bey) laten met bestaand werk van diverse ontwerpers zien hoe de historische ambachten in het voormalige Zuiderzeegebied zijn geëvolueerd en hoe ze het hedendaags ontwerp en industriële processen beïnvloeden.
De tentoonstelling loopt vanaf 27 mei 2011 tot en met 12 februari 2012.

De aanleg van de Afsluitdijk en het winnen van land door drooglegging van de Zuiderzee had in de vorige eeuw een geweldige invloed op de lokale economie en cultuur. Oude ambachten zijn niet meer wat ze waren. Het werk van de kuiper, touwslager, nettenmaker, taander en koperslager is uitgebreid met machinale vaardigheden, maar dat wil niet zeggen dat het ambacht is verdwenen – wel is het getransformeerd in iets nieuws: de visser ging werken in een knopenfabriek of in de keramische industrie.

Eigen kleine industrieën
In deze tentoonstelling onderzoekt Studio Makkink & Bey de ontwikkeling van het ambacht door verbanden te leggen tussen productieprocessen uit het Zuiderzeeverleden en hedendaagse vertalingen van industrie op maat. De laatste paar jaar gaat de aandacht steeds meer naar het proces van ontwerpen, de handeling. Binnen dat proces creëren kunstenaars en ontwerpers eigen ambachten en eigen kleine industrieën of nijverheden.

Mar 30, 2011

Veldwerk Noordoostpolder Expositie

23 november 2010 t/m 3 april 2011Veldwerk Noordoostpolder is het resultaat van een project van Maarten Kolk en Atelier NL (Nadine Sterk en Lonny van Rijswijck). Op uitnodiging van Studio Makkink & Bey hebben zij hier ruim een jaar aan gewerkt. In het project Veldwerk staat de ontstaansgeschiedenis van de Noordoostpolder centraal.De drie ontwerpers, allen afgestudeerd aan de Design Academy Eindhoven, hebben onderzoek gedaan in de Noordoostpolder naar de vegetatie, het spel tussen flora, fauna en de mens. Maar ook naar de archeologie, de samenstelling van de bodem en het gebruik van de grond door haar agrarische bewoners.

Maarten Kolk richt zich op de vegetatieontwikkeling van het gebied. Doordat de Noordoostpolder relatief jong is, was het mogelijk om te achterhalen welke planten er als eerste groeiden vanaf de drooglegging van de polder tot nu. Hij heeft dit vertaald naar o.a. een visuele tijdslijn, een herbarium en een kweekkas. 
Een wens van de ontwerper is om ooit een tuin aan te leggen waar alle belangrijke soorten uit de vegetatieontwikkeling van de Noordoostpolder bij elkaar groeien. Veel soorten komen echter niet meer voor. De kweekkast dient als overbrugging naar deze tuin.

Atelier NL richtte zich op de grondsamenstelling van de Noordoostpolder. Het gebied heeft een geschiedenis van afwisselend land en zee. Daardoor is er een grote variatie aan klei te vinden. Van diverse kavels in het gebied werd klei meegenomen om te archiveren. Ruim 50 boeren verleenden hun medewerking. Atelier NL maakte van de verzamelde klei een tegelwand in de vorm van de Noordoostpolder. Deze wand is een vertaling van de grondsamenstelling van het gebied. Ook gebruikten zij de specifieke kleisoorten voor voorwerpen als aardappelschalen of bloembollenvaasjes.
Alle boeren werden op hun eigen land geportretteerd door fotograaf Paul Scala.

Ga naar dit filmpje op YouTube om wat meer uitleg te krijgen van de makers.